Osho over actieve meditaties

“De moderne mens is een heel nieuw verschijnsel. Geen enkele traditionele methode kan zoals ze is gebruikt worden, omdat de moderne mens zo nooit eerder bestaan heeft. Op een bepaalde manier zijn alle traditionele methoden dus niet meer relevant.

Het lichaam is bijvoorbeeld zo sterk veranderd. Het is zo verdoofd dat geen enkele traditionele methode kan helpen. De hele atmosfeer is nu kunstmatig: de lucht, het water, de maatschappij, de levensomstandigheden. Niets is natuurlijk. Je wordt in deze kunstmatigheid geboren, je groeit erin op. Daarom zullen traditionele methoden vandaag de dag schadelijk kunnen blijken. Ze moeten aan de nieuwe situatie aangepast worden .

Nog iets: de kwaliteit van het verstand is grondig veranderd. In de tijd van Patanjali [de beroemdste commentator op Yoga], was het centrum van de menselijke persoonlijkheid niet het hoofd, maar het hart. Daarvoor was het zelfs niet het hart, maar het lag nog lager, vlakbij de navel. Tegenwoordig is het centrum zelfs nog verder verwijderd van de navel: het ligt in het brein. Daardoor hebben leringen zoals die van Krishnamurti een zekere aantrekkingskracht. Je hebt geen methode of techniek nodig – alleen je denkvermogen.

Maar als je het verbaal begrijpt, is het alleen intellectueel, er verandert niets, niets wordt er getransformeerd. Je  kennis wordt alleen weer vergroot.

Ik gebruik liever chaotische dan systematische methodes want een chaotische methode is een sterk hulpmiddel om het centrum vanuit het brein naar beneden te brengen. Het centrum kan niet door een systematische methode naar beneden gebracht worden want het brein werkt systematisch. Door een systematische methode wordt het brein versterkt, er wordt hem meer energie gegeven. Door chaotische methoden wordt het brein geannuleerd. Het heeft niets te doen. De methode is zo chaotisch dat het centrum vanzelf van het brein naar het hart verschuift. Als je mijn methode, de Dynamic Meditation heftig, onsystematisch en chaotisch doet, verschuift je centrum naar het hart. Dan is er een catharsis.

Een catharsis is nodig want je hart is zó door je hoofd onderdrukt. Je hoofd heeft zoveel van je wezen overgenomen dat het je overheerst. Er is geen plek voor het hart, dus het verlangen van het hart wordt onderdrukt. Je hebt nooit hartelijk gelachen, nooit van harte geleefd, nooit iets van harte gedaan. Het hoofd komt altijd tussenbeide om er een systeem in aan te brengen, om het uit te werken; en het hart wordt onderdrukt. Dus om te beginnen is er een chaotische methode nodig om het centrum van bewustzijn van het hoofd naar het hart te verschuiven.

Dan is catharsis nodig om het hart te verlichten, om dat wat er onderdrukt is eruit te gooien, om het hart te kunnen openen. Wordt het hart licht en ontlast, dan wordt het centrum van bewustzijn nog verder naar beneden gedrukt, het bereikt de navel. De navel is de bron van vitaliteit, de bron van de oorsprong waaruit al het andere ontstaat: het lichaam, de mind en alles.

Ik gebruik deze methode heel aandachtig. Systematische methodiek kan je niet helpen, want je brein gebruikt het als iets van hemzelf. Chanten van ‘bhajans’ helpt ook niet, want het hart is zo verzwaard dat het niet kan uitbloeien tot echt chanten. Het bewustzijn moet terug naar de bron, naar de wortels. Alleen dan kun je getransformeerd worden. Ik gebruik dus chaotische methoden om het bewustzijn van het hoofd naar beneden te brengen.

Elke keer dat je je in chaos bevindt, functioneren je hersenen niet meer. Als je bijvoorbeeld in een auto rijdt en plotseling rent er iemand voor, dan reageer je zo plotseling dat dat niet uit je hersenen komt. Het brein heeft tijd nodig, het denkt na over wat er gedaan of niet gedaan moet worden. Dus als er een kans op een ongeluk bestaat en je trapt op de rem, dan voel je iets bij je navel, alsof het je buik is die reageert. Door het ongeluk is je bewustzijn naar beneden gedrukt, naar je navel. Als het ongeluk van te voren uitgewerkt zou kunnen worden, zou het brein in staat geweest zijn ermee om te gaan, maar als je een ongeluk krijgt, gebeurt er iets onverwachts. Dan merk je dat je bewustzijn naar de navel is gegaan.

Als je een Zen monnik vraagt, “Waar vandaan denk je?” legt hij zijn handen op zijn buik. Toen westerse mensen voor het eerst Japanse monniken ontmoeten, konden ze het niet begrijpen. “Wat een onzin! Hoe kun je nou denken vanuit je buik?

Maar het Zen antwoord is veelbetekenend. Bewustzijn kan elk centrum van het lichaam gebruiken en de navel is het centrum dat het dichtst bij de oorspronkelijke bron is. Het brein is het verst verwijderd van de oorspronkelijk bron, dus als de levensenergie naar boven gaat wordt het brein het centrum van bewustzijn. En als levensenergie naar binnen gaat, wordt uiteindelijk de navel het centrum.

Chaotische methodes zijn nodig om het bewustzijn naar zijn wortels te brengen, omdat je alleen vanuit de wortels kunt transformeren. Anders blijf je maar verbaliseren en is er geen transformatie . Het is niet voldoende dat je weet wat juist is. Je moet de wortels transformeren, anders zul je niet veranderen.

Als iemand het juiste weet maar hij er niets mee doen kan, wordt hij dubbel gespannen. Hij begrijpt het, maar hij kan er niets mee doen. Begrijpen is alleen maar waardevol als het vanuit de navel, vanuit de wortels komt. Als je begrijpt met je hoofd, transformeert het niet.

Het hoogste kan niet door de hersenen begrepen worden, want als je vanuit je hersenen functioneert ben je in conflict met de wortels waar je vandaan komt. Jouw hele probleem is dat je van de navel weggegaan bent. Je bent via de navel gekomen en je zult via de navel sterven. Je moet naar je wortels terugkeren. Maar terugkeren is moeilijk, moeizaam.

Traditionele methoden hebben een zekere aantrekkingskracht, want ze zijn zo oud en zoveel mensen zijn in het verleden erdoor verlicht geworden. Ze mogen misschien irrelevant voor ons zijn, maar ze waren niet irrelevant voor Boeddha, Mahavira, Patanjali of Krishna. Ze waren veelbetekenend, nuttig. De oude methoden zijn nu misschien zinloos, maar ze hebben een aantrekkingskracht doordat Boeddha door hen verlicht werd. De traditiegetrouwe voelt: “Als Boeddha door deze methoden verlicht werd, waarom ik niet?”

Maar we bevinden ons nu in een totaal andere situatie. De hele atmosfeer, de hele denk-sfeer is veranderd. Elke methode is geschikt voor een bepaalde situatie, voor een bepaald type verstand, voor een bepaald soort mens. Het feit dat de oude methoden niet werken betekent niet dat geen methode bruikbaar is. Het betekent alleen dat de methoden op zich veranderd moeten worden. Zoals ik de situatie bekijk, is de moderne mens dusdanig veranderd, dat hij nieuwe methoden, nieuwe technieken nodig heeft.”

Osho, The Psychology of the Esoteric, Talk #4

Actieve Meditaties van Osho

 

Osho Dynamische Meditatie

De beste tijd voor deze meditatie is de vroege morgen. De meditatie, die een uur duurt, geeft je een krachtige energiestoot, die de hele dag blijft doorwerken.
De meditatie begin met het opwekken van je levenskracht door diep chaotisch ademhalen en een emotionele energie-explosie. Via verschillende fasen kom je in een diepe en dankbaar stemmende stilte. Je raakt opgekropte emoties en spanningen kwijt en kunt de nieuwe dag fris beginnen.

Osho Kundalini Meditatie

Deze meditatie wordt ook wel de zuster meditatie van de dynamische genoemd. Zij vindt bij voorkeur in de avond plaats en bestaat uit vier fasen van telkens vijftien minuten waarbij je eerst je lichaam zacht los schudt en de opgewekte energie (kundalini) door je hele lichaam laat stromen. Daarna ga je over in dansen en stilte en uiteindelijk ga je op de grond liggen. Het is een rustige en effectieve methode om los te komen van de opgehoopte spanningen van de dag.

Osho Whirling Meditatie

Ronddraaien rond je as kan als meditatietechniek beoefend worden. Bij voorkeur veertig minuten of langer. Als je voelt dat je moet stoppen, ga je op de grond liggen en maak je contact met de aarde en met wat er van binnen gebeurt.
Het is een heel oude en krachtige techniek die beoefend wordt door soefi’s, vaak urenlang. De Islamitische mysticus Rumi maakte er school mee.

Osho Lach Meditatie

Lachen is geweldig gezond, zowel lichamelijk als geestelijk. Osho zag de transformerende kracht van het lachen en maakte hiervan een van zijn eerste actieve meditaties.
Het bijzondere van deze lachmeditatie is dat je zomaar lacht, zonder reden of aanleiding. Ook al speel je het in het begin, na een tijdje komt het ontspannen lachen vanzelf van binnen uit en krijgt het zijn helende werking.

Osho Mandala Meditatie

Na een kwartier rennen op de plaats ga je zitten en maak je vanuit je middel cirkelvormige bewegingen, als een rietstengel die door de wind heen en weer bewogen wordt. Daarna ga je op je rug liggen en laat je open ogen ronddraaien in wijde cirkels met de klok mee. Tenslotte blijf je stil liggen met je ogen dicht. Elk van de vier fasen duurt een kwartier.

Osho Prayer Meditatie

Kniel en hef je handen en je gezicht ten hemel. Adem door je neus. Wissel na een paar minuten deze houding af met je handen en voorhoofd op de grond.
Doe dit zeven maal en ga tenslotte op de grond liggen.

Osho Gourishankar Meditatie

Een avondmeditatie die een uur duurt en waarbij je je, zoals Osho zegt, gaat voelen als op de top van de berg Gourishankar. Je begint met een speciale ademtechniek waarna je ontspannen in een kleine lichtbron staart. Daarna laat je je lichaam zachte bewegingen maken. Tenslotte ga je op de grond liggen en geniet je in stilte van de subtiele energie die in je lichaam vrij is gekomen.

Osho Devavani Meditatie

‘Devavani’ is het sanskriet woord voor ‘goddelijke stem’. In deze meditatie luister je eerst naar muziek en gaat dan babbelen met woorden die geen betekenis hebben. Daar ga je vervolgens ook bij bewegen. Het is een speelse oefening in ‘aanwezig zijn bij jezelf’ en brengt je in een diepe, algehele ontspanning.

Osho Nataraj Meditatie

‘Nataraj’ is het sanskriet woord voor ‘heer van de dans’.
Dit is een pure dansmeditatie die drie fasen kent en ongeveer een uur duurt. Als je deze meditatie met hart en ziel doet, merk je dat zij een heel prettige, gemakkelijke en natuurlijke manier is om naar binnen te gaan.

Osho Nadabrahma Meditatie

‘Nadabrahma’ betekent letterlijk ‘het geluid van Brahma’, de scheppende God.
Het is een meditatie waarbij je een uur lang ontspannen zit. Door in jezelf een zoemklank te maken en rustige in- en uitgaande bewegingen te maken met je handen, creëer je innerlijke harmonie en diepe stilte.

Osho No Dimension Meditatie

Via een gezamenlijke dans wend je je eerst tot alle windrichtingen, waarbij je de bewegingen laat ontstaan vanuit je buik. Daarna ga je langzaam om je as draaien totdat je merkt dat het vanzelf gaat. Als je voelt dat je moet stoppen, ga je op de grond liggen, maak je contact met de aarde en richt je je aandacht op wat er innerlijk met je gebeurt.

Osho Heart Dance Meditatie

Oorspronkelijk stond Heart Dance bekend als Sufi Dance. In een groep samen zingen en tegelijk gebaren maken of een dans uitvoeren, met wisselende partners of in een kring. Het is een speels gebeuren, het brengt je vanuit je hoofd in je hart en in je lichaam en daardoor vanzelf in meditatie.

Osho Chakra Sounds Meditatie

Bij deze meditatie maak je geluiden bij de begeleidende muziek. Door de aandacht die je daarbij op je chakra’s richt, openen die zich en komen ze in balans.

Osho Chakra Breathing Meditatie

Bij deze actieve meditatie gebruik je een snel ritme van diep ademhalen en lichaamsbewegingen om de chakra’s te openen. Een zeer krachtige techniek die veel emotionele blokkades kan doorbreken.

Osho Heart Chakra Meditatie

Deze meditatie is bijzonder geschikt om het hartchakra te openen. De meditatie is voortgekomen uit de soefi traditie en stelt ons in staat om meer vanuit het hart te leven.

————

Deze beschrijvingen zijn ontleend aan de website van de stichting “Vrienden Van Osho”.