Chakra Dance meditatie

 

 

 

 

 

Chakra Dance meditatie

– Mahasatva Ma Ananda Sarita
– Muziek door Ravi
 

De meditatie duurt een uur en is opgebouwd uit drie fases.
Ze kan het best gedaan worden met gesloten ogen, met uitzondering van de oefeningen
voor de chakra’s 1 en 2.

Eerste fase
De eerste fase van deze meditatie is een serie actieve meditatie-oefeningen, speciaal erop gericht om blokkades vrij te maken en de energie te bevrijden in de verschillende dimensies – oftewel chakra’s – in ons spirituele lichaam.
Als deze blokkades in de chakra’s oplossen, opent zich een krachtig innerlijk gewaarzijn.
De meditator kan kleuren en/of warmte ervaren in de gebieden van de geopende chakra’s als de energie begint vrij te komen.
Het is belangrijk hier niet op te focussen als ze plaatsvinden. Geef ze enkel de ruimte en ga door met de oefening.
De vrijgekomen energie zal een natuurlijke neiging hebben om omhoog te stromen en is daarmee ondersteunend aan het openen van de hogere chakra’s.

Tweede fase
In de tweede fase van deze meditatie geef je het lichaam de ruimte om te gronden. Sta of zit met gesloten ogen en open je voor de muziek.

Derde fase
De derde fase van deze meditatie is een ontspanningsfase. Ga zitten of liggen, in stilte.